Vad är HRV-träning?

HRV-träning är ett samlingsnamn för att arbeta med Hjärt-Rytm-Variabilitet som mätmetod och träningshjälp i vardagen. Upplägget syftar alltid till någon form av livsstilsförändring.

 

HRV-träningens teori:

Vårt autonoma nervsystem (ANS) har en viktig roll i att upprätthålla de fysiologiska funktionerna i vår kropp, alla funktioner som är icke viljestyrka. Däribland finns ju bl a. hela hjärt-kärlsystemet.

ANS indelas i det sympatiska nervsystemet (SN) och det parasympatiska nervsystemet (PSN).

SN fungerar som en ”gas”, hjärtat slår snabbare och kroppen är i beredd på kamp eller flykt.

PSN är ”bromsen”, återhämtning och vila. Vid stress är kroppen hela tiden i beredskap dvs ”gasen i botten” och ständigt påslag av SN.

I dagens samhälle där så många av oss drabbas av utmattning och stress, är det viktigt att vi lär oss att känna igen kroppens signaler, att vi känner när det är dags att bromsa och lägga i friläget. Ett viktigt verktyg är ANDNINGEN!

 

I HRV-träningen använder vi oss av HRV-biofeedback som i realtid speglar aktiviteten i det autonoma nervsystemet. Med en klämma i örsnibben som kopplas till en dator eller till din telefon, kan du följa din hjärtverksamhet och lära dig HUR din ANDNING påverkar ditt autonoma nervsystem och därmed ditt HJÄRTA. Du kan alltså träna dig på att få hela ditt system att varva ner och skapa ett nytt normalläge.

Dela den här sidan